Engångsorkestern

Speldagar med vänner hos Katarina Maxetti på Tjurkö utmynnade i en konsert i Fångarnas matsal vid Tjurkö stenbrott. Engångsorkestern!

 

BIM WIKSTRÖM •  0706 74 13 65  • wikstrom.bim(at)gmail.com