Hemvist

I veckan var det boksläpp för antologin Hemvist där jag deltar med berättelsen ”Innanhav”.
En betraktelse över mina dubbla hemvister i och med min finlandsvenska bakgrund.
Stina Larsson (epilog) och jag på Café Ale i Malmö.

BIM WIKSTRÖM •  0706 74 13 65  • wikstrom.bim(at)gmail.com