Repetition pågår

Ringar-ensembeln, proffs och amatörer, ute på stan och ger smakprov från föreställningen.

BIM WIKSTRÖM •  0706 74 13 65  • wikstrom.bim(at)gmail.com