Västerbottensteatern

Ringaren i Notre Dame sätts upp som sommarteater på Västerbottens-teatern! Just nu har man hittat sin Quasimodo vid audition!

Premiär i juni.

Spännande!

BIM WIKSTRÖM •  0706 74 13 65  • wikstrom.bim(at)gmail.com